LIST OF STRATA TITLE SURVEY PROJECT

1. Kerja Ukur Hakmilik Strata Bagi Perumahan Awam Sentul Utara 3, Di atas PT 878, Mukim Setapak, Kuala Lumpur.
Pemaju: DBKL
1995 

2. Ukuran Hakmilik Strata Di Atas Lot 27422 Dan Sebahagian Lot 25120 Mukim Ampang, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor Darul Ehsan.
Pemaju: Selaman Sdn. Bhd.
1997

3. Hakmilik Strata Cindaimas, Lot PT 6827 HS(M) 12079, Mukim Petaling, Kuala Lumpur, Di Jalan Klang Lama.
Pemaju: Concord Link
1998

4. Kondominium Duta Ria Lot 1577 Mukim Batu, Kuala Lumpur. – (CHALPEAK)
Pemaju: Abrar Development Sdn. Bhd.
1998 

5. Kerja Ukur Bagi Pembangunan Lama Fasa 1 & 2 (Laman Selesa) Bernam Jaya Kotaraya Teknologi, Mukim Hulu Bernam.
Pemaju: Tuan Pengawal Pembangunan d/a Sekretariat Bernam Jaya Tingkat 2 Kompleks PKNS Shah Alam
2000

6. Permohonan Bagi Cadangan Pembangunan Bercampur Di Atas HS(D) 6983 PT 4042 (Lot 46137) Seksyen 15, Bandar Ampang, Daerah Hulu Langat, Negeri Selangor Darul Ehsan.
Pemaju: Comtrac Glenview Sdn. Bhd.
2005 

7. Permohonan Ukuran Hakmilik Strata Di Atas Lot 202 Seksyen 17, Bandaraya Shah Alam, Daerah Petaling, Selangor Darul Darul Ehsan.
Pemaju: Lebar Daun Sdn. Bhd.
2005 

8. Rumah Pangsa Kos Rendah 5 Tingkat (4 Blok) Di Seksyen 20, Bandar Shah Alam, Daerah Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. (FASA 1)
Pemaju: Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)
2005

9. Permohonan Pecah Bahagi Bangunan Ke Atas Lot 31195 Seksyen 5, Bandar Cheras, Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan.
Pemaju: Bidara Lumayan (M) Sdn. Bhd.
2006

10. Rumah Pangsa Kos Rendah 5 Tingkat (4 Blok) Di Seksyen 20, Bandar Shah Alam, Daerah Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. (FASA 2)
Pemaju: Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)
2009

11. Cadangan Pembangunan Pangsapuri Perkhidmatan Setinggi Sebelas (11) Tingkat Yang Mengandungi Dua Belas (12) Unit Ruang Perniagaan, Tujuh Belas (17) Unit Ruang Pejabat, Seratus Dua Puluh Lapan (128) Rumah Kediaman Serta Ruang Letak Kereta Dan Dua (2) Buah Ruang Kebuk Sampah.
Pemaju: Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
2009

12. Permohonan Pecah Bahagi Bangunan Di Atas HS(D) 140375 PT 54627 Pekan Cheras, Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan.
Pemaju: Galian Juta Property Sdn. Bhd.
2009

We Passionate Working Together With Brilliant Minds

If you are interested in working together, send us an inquiry and we will get back to you as soon as possible!

Contact Us