LIST OF TITLE SURVEY PROJECT

1. Cadangan Pembangunan Bercampur Di Atas Lot Pt 4386, HS(D) 71671 Seluas 4.818 Ekar Dan Tanah Berimilik Kerajaan Seluas 11.726 Ekar, Rahang Square, Bandar Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Pemaju: Mawar Delima (M) Sdn. Bhd.
1995 

2. Permohonan Mencantumkan Tanah Lot 8844, 7600 7605, 7609-7611, 7614-7617 & 7625-7595 Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat, Selangor.
Pemaju: Koperasi Belia Islam (M) Bhd.
1996

3. Pelan Pecah Sempadan Tanah Lot 2580, Mukim Kapar, Daerah Klang, Negeri Selangor.
Pemaju: Lebar Daun Development Sdn. Bhd.
1998

4. Proposed Housing Development At Lot 2411,491,492,493,1076,1967,505,2133,507 & 510 Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat.
Pemaju: Tetuan Modal Ehsan Sdn. Bhd.
1999

5. Permohonan Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula Tanah Di Bawah Seksyen 204B Kanun Tanah Negara Ke Atas Hakmilik-Hakmilik HS(D) 58006 PT 27753 Dan HS(D) 58007 PT 50447 Pekan Cheras, Daerah Hulu Langat Untuk Tujuan Bangunan Kediaman Dan Perniagaan.
Pemaju: Galian Juta Property Sdn. Bhd.
1999 

6. Pelan Permohonan Pecah Sempadan Tanah Di Atas Lot 2164, Mukim Kapar, Daerah Klang, Negeri Selangor.
Pemaju: Lebar Daun Development Sdn. Bhd.
1999 

7. Cadangan Perusahaan Di Atas Lot 2685 (Lot Baru 3384) Dan Lot 2688 (Lot Baru 3946), Mukim Telok Panglima Garang, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan.
Pemaju: Lebar Daun Sdn. Bhd.
2000

8. Projek Penswastaan Perkampungan Orang Asli Air Kuning, Seksyen U11, Shah Alam, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Negeri Selangor. – (Bagi 3 Pecahan PT)
Pemaju: Lebar Daun Development Sdn. Bhd.
2000 

9. Pelan Permohonan Tanah Kerajaan Seluas 14.669 Ha. (36.248 Ek.) Mukim Petaling, Negeri Selangor.
Pemaju: Lebar Daun Development Sdn. Bhd.
2000 

10. Cadangan Perumahan Bercampur Di Atas Tanah Pemberimilikan Seluas 34.47 Ekar (Air Hitam), Mukim Petaling, Daerah Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan.
Pemaju: Lebar Daun Development Sdn. Bhd.
2000

11. Projek Penswastaan Perkampungan Orang Asli Air Kuning, Seksyen U11, Shah Alam, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Negeri Selangor.
Pemaju: ECOASLI Development Sdn. Bhd.
2000

12. Pecah Sempadan Tanah Geran 5549, Lot 3775, Mukim Bentong, Daerah Bentong, Negeri Pahang Darul Makmur.
Pemaju: RDS Network Sdn. Bhd.
2000 

13. Cadangan Pembangunan Perumahan, Perniagaan Dan Kompleks Sukan Di Atas Tanah Kerajaan Di Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan.
Pemaju: Getrahome Sdn. Bhd.
2001 

14. Ukuran Hakmilik Muktamad Bagi Tanah Pemberimilikan Kerajaan Mukim Hulu Nenggiri, Daerah Gua Musang, Negeri Kelantan.
Pemaju: Pejabat Tanah Dan Galian, Negeri Kelantan.
2008 

15. Kerja Ukuran Hakmilik Lot Pertanian Hulu Berang, Hulu Terengganu (Fasa I & Fasa II).
Pemaju: Felcra Berhad
2009 

16. Permohonan Membangun Tanah Kerajaan Seluas 680.43 Hektar Untuk Tanaman Kelapa Sawit Di Mukim Renok, Daerah Galas, Jajahan Gua Musang Oleh Syarikat Ladang Sungai Terah Sdn. Bhd.
Pemaju: Ladang Sungai Terah Sdn. Bhd. (SLST)
2009 

17. Ukuran Hakmilik Bagi Pemberimilikan Tanah Kerajaan Di Mukim Belimbing, Daerah Batu Melintang, Jajahan Jeli, Kelantan Kepada FRIM, Kepong Selangor Darul Ehsan. – Keluasan ( 200 Ha = 494.211 Ekar)
Pemaju: Lembaga Penyelidikan Dan Pembangunan Perhutanan Malaysia (MFRDB)
2009

18. Privatisation Of Kuala Selangor Expressway (KLS Expressway). – For Final Title Survey For Section 1 (PTG Kuala Selangor) (CH0 – CH15350)
Pemaju:  KL-Kuala Selangor   Expressway Berhad JTSEL/2010(04)/SEL-TS(930)
2010

19. Permohonan Pecah Sempadan Dan Tukar Syarat Di Atas Lot PT 4721 & PT 4728, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan.
Pemaju:  Lebar Daun Development Sdn. Bhd
2011

20. Ukuran Hakmilik Muktamad Bagi Tapak Telekom Untuk Perniagaan di Mukim 2, Daerah Tengah, Negeri Pulau Pinang.
Pemaju:  Telekom Malaysia Berhad JTSEL/2007(07)/PP/1582 
2011

21. Permohonan Pecah Sempadan Dan Tukar Syarat Di Atas Lot PT 1938, Mukim Pancang Bedena, Daerah Sabak Bernam, Negeri Selangor Darul Ehsan.
Pemaju:  Yanimas Jaya Sdn. Bhd. JTSEL/2011(04)/SEL-TS(949)
2012

22. Kerja Ukur Bagi Kerja-Kerja Ukuran Akhir Kawasan Pertanian Am Di Felcra Berhad Seri Bandi III, Terengganu Darul Iman.
Pemaju:  Felcra Berhad JTSEL/2012(04)/TRG-TS(960)
2012

23. Kerja-Kerja Pengukuran   Halus (Untuk Tujuan Pengeluaran Hakmilik) Dan Perezaban Lebuhraya Di Bawah Seliaan Lembaga Lebuhraya Malaysia. – Km 42.50 – Km 47.50 (5 Km)
Pemaju:  Lembaga Lebuhraya Malaysia JTSEL/2014(06)/PHG-TS(985)
2014

24. Menjalankan Kerja-Kerja Menanda Dan Mengukur Sempadan Luar Hutan Simpanan Kekal Di Hutan Simpan Korbu Sejauh Kira-Kira 77.17 Km Daerah Kuala Kangsar.
Pemaju:  Jabatan Perhutanan Negeri Perak JTSEL/2015(05)/PER/TS(996) 
2015

 

We Passionate Working Together With Brilliant Minds

If you are interested in working together, send us an inquiry and we will get back to you as soon as possible!

Contact Us